Higijena

Higijena je posebna grana medicine tj. znanost o čuvanju i unapređenju zdravlja. Razlikujemo osobnu higijenu koja se sastoji od svakodnevne primjene i higijeni u profesionalnim ustanovama tj. pedikerskom salonu.

U pedikerstvu je pored kvalitetno odrađene pedikure jednako važna higijena i sterilizacija instrumenata, jer se ne održavanjem istih mogu razviti mnoge bolesti.

Higijenu u profesionalnim uslovima pedikerskog salona vršimo upotrebom kemijskih sredstava i dezinfekcijskih tekućina, dok je sterilizacija postupak pomoću kojeg se uništavaju svi oblici mikroba. Sigurnu sterilizaciju postižemo zasićenom vodenom parom i pokretnim vrućim zrakom (sterilizator).

Pedikerski saloni koji nisu opskrbljeni ovakvim uređajima, te ne provode redovitu higijenu i sterilizaciju nisu podobni za rad, a ni za pružanje pedikerskih usluga.

Dezinfekcija i sterilizacija

Dezinfekcija

Zaštita klijenata i djelatnika postiže se provođenjem dezinfekcije i sterilizacije,a isto tako i primjenom potrošnog materijala za jednokratnu uporabu tijekom pedikure. Na suhe ruke potrebno je utrljati dezinfekcijsko sredstvo dok se koža ne osuši,a tada se navlače jednokratne rukavice. Za svakog klijenta koriste se nove rukavice. Iz higijenskih razloga obvezatno je nošenje propisane radne odjeće i obuće. Dezinfekcijom uništavamo cijeli niz vegetativnih oblika mikroorganizama ili ih reduciramo na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju uz odsutnost infekcije kojim se stvari i predmeti čine sigurnim za rukovanje. U pedikuri je dezinfekcija puno bitnija nego u nekim drugim strukama, jer postoji veliki broj instrumenata koji nisu samo za jednokratnu upotrebu. Iza svakoga pedikerskog zahvata instrumente dezinficiramo natopljenim dezinfekcijskim sredstvom, te natapanjem u dezinficijans čija zapremina mora biti najmanje dvostruka od zapremine instrumenata. Postupak ponavljamo ovisno o broju klijenata. Podove i radnu površinu treba prati jednim od dezinficijensa niskog stupnja djelotvornosti.

Sterilizacija

Nakon dezinfekcije pribora potrebno je izvesti sterilizaciju gdje je to moguće. Sterilizacija je postupak ili proces kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama, što znači da je lišeno svake kategorije života, što je i osnovna razlika između sterilizacije i dezinfekcije. Danas se najčešće u praksi primjenjuje toplina kao sterilizacijski medij: bilo u obliku suhog zraka, bilo u obliku zasićene vodene pare pod tlakom. Kvalitetni saloni medicinske pedikure opremljeni su sterilizatorima na vrući zrak koji rade s temperaturom od 170-200°C, u trajanju od 1,5 do 2 sata. Prednost sterilizacije vrućim zrakom je snaga penetracije i nekorozivnost instrumenata, a nedostaci sporost kod zagrijavanja na djelotvornu temperaturu. Zbog toga se gdje je to moguće preporučuje i drugi način sterilizacije autoklavom tj. parom ili vlažnom toplinom. Glavne prednosti parne sterilizacije su njena jednostavnost, brzina i ekonomičnost. Osnovni je nedostatak da se ne može primijeniti kod materijala osjetljivih na vlagu i toplinu, te visoka cijena.

Share This